5 Αυγούστου 2022

ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤο Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Δίου, πρόκειται να διοργανώσει σεμινάριο εκμάθησης
της τέχνης του σύγχρονου ψηφιδωτού, με την επωνυμία «ΨΗΦΙΔΩΝ ΚΟΣΜΟΣ»
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από 16 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου στα
εργαστήρια του Κέντρου Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου. Θα διδάξει ο ψηφιδογράφος
Θωμάς Σαφέτης
Συγχρόνως στην αίθουσα ΚΛΕΙΩ θα λειτουργήσει έκθεση έργων ψηφιδωτών παλαιών
μαθητών αλλά και άλλων ψηφιδογράφων.
Πληροφορίες και εγγραφές από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης έως και στις
14 Αυγούστου στο τηλέφωνο.
6972469952 Μαρία Γκριμούλα
Το σεμινάριο και η έκθεση τελούνται με την χορηγία και την αιγίδα του υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Από τη διοίκηση
Του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: