1 Αυγούστου 2022

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Τρίτη 2 Αυγούστου και την
Τετάρτη 3 Αυγούστου από τις 17:00 έως και τις 22:00 λόγω εργασιών
μετάπτωσης των Δικτυακών Συνδέσεων του e-ΕΦΚΑ στο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΙΙ» δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web
services), που παρέχονται είτε μέσω ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ, σε τρίτους φορείς, είτε
απευθείας καθώς και ο Ιστοχώρος www.efka.gov.gr , όπως επίσης και το
σύνολο των Εσωτερικών Εφαρμογών.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: