11 Σεπτεμβρίου 2022

Το 2 ο ΕΠΑΛ Κατερίνης στο Silves της Πορτογαλίας στο πλαίσιο του Erasmus+ WAY


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του 2 ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στην συνάντηση
εκπαίδευσης (training event) σε θέματα προώθησης της υγείας των μαθητών και του
προσωπικού στην Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+ Whole school Approach for Youth with migrant background (WAY) –
way-project.eu στο Silves της Πορτογαλίας.

Από το 2 ο ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετείχαν πέντε καθηγητές (κ. Σιδηρόπουλος, κ. Αγγέλης, κ.
Παπαγεωργίου, κ. Δουλγεράκη, κ. Καμπερίδης) ενώ συνολικά στην συνάντηση συμμετείχαν
περισσότεροι από εξήντα εκπαιδευτικοί από την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την
Ιταλία και την Πολωνία.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών
μέσω των σχολικών μονάδων ως ένα απαραίτητο συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
προκειμένου να μειωθεί η σχολική διαρροή. Ειδικότερη μνεία έγινε για τους μαθητές με
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από διαδραστικές και βιωματικές
δραστηριότητες συμμετείχαν σε μια τριήμερη εκπαίδευση στο παραπάνω αντικείμενο με
σκοπό να μεταφέρουν την συγκεκριμένη γνώση και πρακτικές στις σχολικές μονάδες τους και
να αναδιοργανώσουν τις προσεγγίσεις τους πάνω στον συγκεκριμένο τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: