15 Σεπτεμβρίου 2022

Αναστολή των τοπικών Πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Πιερίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Πιερίας, σε έκτακτη (δια περιφοράς του λόγου) συνεδρίαση της σήμερα 15/09/2022, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή όλων των αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων της Α' και Β' κατηγορίας, που ήταν προγραμματισμένοι για το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση για την αναστολή έχει ισχύ μέχρι νεώτερης (απόφασης) της Ε.Ε. της ΕΠΣ Πιερίας και έχει ληφθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.435525/13-09-2022 (ΑΔΑ:96ΦΟ4653Π4-ΨΔΞ) Εγκυκλίου της Γ.Γ.Α.,
με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: