12 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσηςστις 16 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (12)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας
3. Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κατερίνης και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών
για τα Παιδιά (UNICEF) για τη συνεργασία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για Πόλεις Φιλικές για τα
παιδιά – CFCI
Εισηγητής: Νικόλαος Κατανάς, εντεταλμένος σύμβουλος
4. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2022
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
5. Έγκριση χορήγησης 3 ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υφισταμένης
αγροτικής οδού προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη θέση ‘‘Πλιτσκό -Προσήλιο’’ στο ΔΔ Ελατοχωρίου
Δ. Πιερίων (Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης» ΟΠΣΑΑ :110276
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
6. Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα Ρητίνης Δήμου Κατερίνης μετά από εισήγηση
της ΕΠΖ
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος
7. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
8. Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας εντός του Κοινοτικού Καταστήματος Μοσχοποτάμου στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Παραγωγών Ακροδρυών Ορεινών Πιερίων «ΑΚΡΟΔΡΥΑ ΠΙΕΡΙΩΝ – ΑΚΡΟΠ»
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα για την εγκατάσταση της διοίκησης και των υπηρεσιών του
συνεταιρισμού
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI
2
9. Παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
10. Κατανομή ποσού 291.740,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών έτους 2022 (Γ΄ κατανομή) καθώς και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών
Τροχονόμων από 01 Σεπτεμβρίου 2022 ως 30 Νοεμβρίου 2022
Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ

11. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς ύστερα από εισηγήσεις της ΔΕΠ

Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: