30 Σεπτεμβρίου 2022

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ»

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. Φ.345.1/07/Σ.2515/28-09-2022 έγγραφο ΧΧΙV ΤΘ Ταξιαρχίας.
Σας γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 03 έως και 31 Οκτωβρίου 2022 θα
πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο βολής

Αρμάτων Λιτοχώρου και στο πεδίο βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου.
Συγκεκριμένα, οι περιοχές: Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ - ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ - ΥΨΩΜΑ
ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ- ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ - ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ - ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για
τις βολές Αρμάτων Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:

1 φ: 40ο

07’ 00’’ Β λ: 22ο
25’ 00’’ Α

2 φ: 40ο

15’ 00’’ Β λ: 22ο
25’ 00’’ Α

3 φ: 40ο

15’ 00’’ Β λ: 22ο
32’ 00’’ Α

4 φ: 40ο

07’ 00’’ Β λ: 22ο
32’ 00’’ Α

Οι περιοχές: ΥΨ.ΥΨΩΜΑ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ- ΓΟΥΡΝΙΕΣ, χαρακτηρίζονται
ως επικίνδυνες για τις στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω
στίγματα:

1 φ: 40ο

07’ 00’’ Β λ: 22ο 31’ 00’’ Α
2 φ: 40ο 08’ 00’’ Β λ: 22ο 31 00’’ Α
3 φ: 40ο 07’ 00’’ Β λ: 22ο
30’ 00’’ Α
4 φ: 40ο 08’ 00’’ Β λ: 22ο
30’ 00’’ Α
Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.-
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: