14 Σεπτεμβρίου 2022

Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Κατερίνης Θεόφιλου Καμπερίδη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στη διάρκεια κατεπείγουσας συνεδρίασής του, σήμερα,
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε λόγω του θλιβερού γεγονότος του
θανάτου του πρώην Δημάρχου Κατερίνης Θεόφιλου Καμπερίδη, αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από εκείνες του άρθρου 72
του ν. 4555/2018, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:


Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του Δήμου μας στην οικογένεια του εκλιπόντος, πρώην
Δημάρχου Κατερίνης Θεόφιλου Καμπερίδη.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 246.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: