6 Οκτωβρίου 2022

Το ψηφιακό κράτος στην διάθεση των Ατόμων με Αναπηρία

*Του Φώντα Μπαραλιάκου

H στάθμη ενός πολιτισμού προσδιορίζεται από την παρεχόμενη ποιότητα ζωής
προς τα άτομα που έχουν αυξημένες ή συγκεκριμένες ανάγκες, καθώς και από τις
υπηρεσίες και δομές της συντεταγμένης πολιτείας προς τον σκοπό αυτό.
Μέχρι τώρα η γραφειοκρατία και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες καθιστούσαν πολλές
φορές την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας με αναπηρία δυσχερή χωρίς
λόγο.


Στη Νέα Δημοκρατία ήμασταν αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε μία σειρά αλλαγών
προκειμένου να θεραπεύσουμε τις διαπιστωμένες διαδικαστικές ελλείψεις και τα
διαγνωσμένα δομικά προβλήματα. Για μία ακόμη φορά επιστρατεύσαμε την
ψηφιακή τεχνολογία για να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τη ζωή των
συμπολιτών μας και των οικογενειών τους, που αντιμετωπίζουν εξ ορισμού τα
περισσότερα προβλήματα στην επικοινωνία τους με το κράτος.
 

Σε αυτό το πλαίσιο προ ημερών ξεκίνησε η λειτουργία των Ψηφιακών Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας από τα
Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία συνθέτουν μία «υπηρεσία μίας στάσης» για την
πιστοποίηση της αναπηρίας, αντικαθιστώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που
ίσχυαν μέχρι πρότινος και επιλύοντας χρόνια προβλήματα.
Στο Δημόσιο οι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις είναι πάντοτε πολύ
συγκεκριμένες, ενώ στην Πολιτική το καίριο είναι να υλοποιεί κανείς αλλαγές που
εκ των υστέρων φαντάζουν αυτονόητες

Εφεξής η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας απλοποιείται πλήρως και απαιτεί
μόνο την υποβολή μίας ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική πλατφόρμα του gov.gr
(https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/). Ο αιτών εξετάζεται μόνο μία φορά από την
αρμόδια υγειονομική επιτροπή και λαμβάνει ψηφιακά την ενιαία ιατρική
γνωμάτευση για τον φάκελό του. Η ενιαία ιατρική γνωμάτευση είναι πια αυτόματα
δεσμευτική για όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι καταργείται πλήρως το παράβολο (αξίας 46,14 ευρώ)
που απαιτούνταν για την πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, ενώ όλες οι διαδικασίες
γίνονται μέσα από την Εθνική Πύλη Αναπηρίας, έναν νεοσύστατο κεντρικό
ηλεκτρονικό κόμβο, όπου όλοι οι πολίτες με αναπηρία έχουν απρόσκοπτη, ταχύτατη
και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες. Η είσοδος στο σύστημα
γίνεται με τη χρήση κωδικών του Taxis.

Στην πράξη και στην πορεία θα εντοπισθούν και οι υπόλοιπες καινοτομίες που θα
διευκολύνουν περαιτέρω τους συμπολίτες μας. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε πάλι
εδώ να τις κάνουμε πράξεις.

*Ο Φώντας Μπαραλιάκος είναι Βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: