16 Οκτωβρίου 2022

Το Γήπεδο του Κούκου


 Αγαπητοί κάτοικοι, απανταχού Κουκιώτες φέρνω ξανά στην επικαιρότητα το ζήτημα το χωριό μας να έχει Αθλητικό σπίτι, όπως όλοι οι συνοικισμοί του δήμου μας εδώ και χρόνια, κατάλληλο και λειτουργικό.

   Από τις αρχές του 2000 έφερα το θέμα στην επιφάνεια και το 2006 μετά από κλιμακούμενες ενέργειες μου κατάφερα τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής από την Γ.Γ.Α (κ.Κουκοδήμο) στον τότε δήμαρχο Κορινού, όπου ανήκαμε, κ. Δημητρίου, ο οποίος με απόφαση του Δ.Σ δεσμεύτηκε για την υλοποίηση του. Έκτοτε η υπόθεση εκκρεμεί παρά τις επανειλημμένες αναφορές και διαμαρτυρίες του συλλόγου μας' ο επόμενος δήμαρχος κ. Αβραμίδης επιπλέον με πολέμησε και με αντιστρατεύθηκε  σχετικά με το αίτημα της επίλυσης του εν λόγω προβλήματος και εκεί που μας χρωστούσε μας ζητούσε και το βόδι προσφεύγοντας στα δικαστήρια για προσωπική προσβολή από μέρους μου, θέλησε να με εκφοβίσει αλλά απέτυχε. Πλήρως αρνητικός και χωλοκέφαλος, ο οποίος παρά την κατ' ανάγκην απόφαση της τότε Δημοτικής Αρχής στο τεχνικό πρόγραμμα της το 2008 για άμεση διάθεση 30.000 € για το γήπεδο μας δεν έπραξε τίποτα. Μετέπειτα ο νέος δήμαρχος μας κ. Χιονίδης επέδειξε αδιαφορία απραγία και απραξία σχετικά με το ζήτημα αυτό.

   Ρωτάμε τον τωρινό δήμαρχό μας, παρά τις διαβεβαιώσεις, γιατί δεν έπραξε τίποτα μέχρι σήμερα. Επιπλέον έχοντας   σχέση με τον Αθλητισμό προσωπικά σαν αγωνιστής - πρωταγωνιστής στίβου, στο πολιτικό πεδίο σαν Γ.Γ.Α που επιχορήγησε, όπως ανέφερα, το 2006 τον τότε δήμαρχό μας με γενναίο ποσό για το παραπάνω έργο μένει άπρακτος' κ. δήμαρχε μήπως έχετε αγκυλώσεις, είστε εμπερίστατος ως αναφορά το αθλητικό φρόνημά σας ; Τότε, καλώς, συνδράμετε άμεσα οικονομικά στον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του έργου, τώρα σείς είστε ο έχων την υποχρέωση αυτή. Η συγκυρία είναι κατάλληλη, η κυβέρνηση φιλική σας.
   Τέλος κ. Δήμαρχε το έργο αυτό είναι απαραίτητο κοινωνικής αναβάθμισης του τόπου μας, όπως σε κάθε χωριό. Δεν αποτελεί εμπόδιο η τροχοπέδη στη συνολική δράση σας, αλλά για μένα ένα μετρήσιμο μέγεθος της θητείας σας. Κάκείνα μη αφιέναι τούτο δε έδει ποιήσαι. Η επίκλησή σας οιασδήποτε αιτίας είναι ανεδαφική' επαφίεται στην θέληση και στην σταθερότητα των πεποιθήσεών σας, όπως πράξατε το 2006 ως Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το συγκεκριμένο θέμα.
Για το Δ.Σ του συλλόγου "Μ.Α.Σ„  ΑΕ ΚΟΥΚΟΥ
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Προδρόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: