10 Οκτωβρίου 2022

Ημιμάθεια ή απλά ψέματα; Η απάντηση είναι και τα δύο μαζί.


 Το Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ αποτελεί μια συντονισμένη παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη των Δήμων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και χρηματοδοτικό μέσο με στόχο την επίτευξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης στους Δήμους, όπου απαιτείται.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα εγκρίνει επιχορηγήσεις στους Δήμους της Χώρας αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν Καταστεί τελεσίδικες (έως συγκεκριμένες, κάθε φορά, ημερομηνίες) και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούμενοι Δήμοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Δήμος μας έχει κάνει χρήση των ευεργετημάτων του προγράμματος αυτού δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια αλλά και στο παρελθόν.

 

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ

 

Το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ δεν επιχορηγεί Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

 

Έγραψε ο κύριος Κιάφας σε πρόσφατο δελτίο τύπου:

«Τελευταία έκφραση λαϊκισμού τους η αποτυχία τους να εντάξουν τη ΔΕΥΑΔΟΛ στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών (όπως έκαναν και άλλοι δήμοι της χώρας) και να απαλλάξουν την επιχείρηση από το βάρος των 2.000.000€ προς τη ΔΕΗ που μεταφέρεται, βέβαια, στον καταναλωτή. Όταν αφυπνίστηκαν και υπέβαλαν αίτηση αυτή ήταν εκπρόθεσμη. Καμία, φυσικά, κουβέντα για την ολιγωρία τους που στοιχίζει στην επιχείρηση αντίθετα προσπαθούν να μας πείσουν ότι καταβάλουν προσπάθεια να "σώσουν" την επιχείρηση. Το πρόγραμμα «έτρεχε» για 2 χρόνια και όμως οι διοικούντες δεν το εκμεταλλεύτηκαν.»

 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

● Το πρόγραμμα «τρέχει» για πάνω από δέκα (10) χρόνια και ο Δήμος Δίου - Ολύμπου το "εκμεταλλεύτηκε" αρκετές φορές καθώς επιχορηγήθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεών του που προέρχονταν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που είχαν καταστεί τελεσίδικες.

● Οι υπουργικές αποφάσεις είναι επαναλαμβανόμενες και αφορούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κάθε φορά. Έτσι λοιπόν, δεν έχει υποβληθεί καμία εκπρόθεσμη αίτηση προς το Υπουργείο, ούτε υπήρξε καμία ολιγωρία. Γίνεται όμως διαβούλευση ώστε να υπαχθεί σύντομα η προαναφερθείσα υποχρέωση.

● Η όλη διαδικασία απαιτούσε συγκεκριμένες ενέργειες:

- Διαβούλευση με την ΔΕΗ.

- Διαβούλευση με το Υπουργείο.

- Αίτηση προς τη ΔΕΗ για ρύθμιση των οφειλών (τα 1.600.000 ευρώ δημιουργήθηκαν έως το 2019 και τα 400.000 ευρώ από την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους).

- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ο Δήμος καθίσταται εγγυητής.

- Συμφωνία με την ΔΕΗ για την ρύθμιση.

- Δικαστική απόφαση και διαταγή πληρωμής που να έχει καταστεί τελεσίδικη.

- Εγγραφή στον προϋπολογισμό.

Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά νωρίτερα;

- Η εγγύηση του Δήμου προς τη ΔΕΗ καταχωρείται στις λογιστικές καταστάσεις του Δήμου.

- Χρειάζονται προσεκτικοί και στοχευμένοι, χρονικά, χειρισμοί.

- Καμία απολύτως επιβάρυνση δεν μετακυλήθηκε προς τους δημότες, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο κ. Κιάφας.

- Η εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν μεταφράστηκε σε αύξηση τιμών.

- Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το υπουργείο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όσο για την «έκφραση λαϊκισμού»:

Είναι πολύ λυπηρό να εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες.

Βέβαια κατανοούμε ότι είναι βασανιστικό για κάποιους να διαβάζουν νομοθετήματα και αποφάσεις.

Δυστυχώς όμως, για εκείνους που ασχολούνται με τα κοινά, αυτό επιβάλλεται στο δημόσιο βίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: