21 Οκτωβρίου 2022

Αντιμέτωποι με πρόστιμα και «λουκέτα» οι επαγγελματίες – Απροετοίμαστη η αγορά για τη μετάβαση

 επαγγελματίες

Ακόμη λίγες ημρες έxουν μπροστά τους οι επαγγελματίες για την διαβίβαση στο myDATA των αποδείξεων λιανικής που εκδίδονται από ταμειακές, πριν αρχίσουν να πέφτουν τα πρόστιμα και τα «λουκέτα»… «βροχή»: Φορείς και επιχειρήσεις πάντως ζητούν παράταση στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί με αλλεπάλληλες επιστολές τους στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς όπως όλα δείχνουν μεγάλο «κομμάτι» της αγοράς δεν είναι έτοιμο να εφαρμόσει το νέο σύστημα.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της  διάταξης για την επιβολή κυρώσεων στη μη διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων στην εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ είναι η 31η Οκτωβρίου. Μετά από την συγκεκριμένη ημερομηνία πρόκειται να ξεκινήσουν να πέφτουν «τσουχτερά» πρόστιμα, ακόμη και αναστολής της επαγγελματικής λειτουργίας σε όσους καθυστερούν τη διαβίβαση των παραστατικών λιανικής πώλησης, στα «κεντρικά» του ΥΠΟΙΚ.

«Βροχή» τα αιτήματα για παράταση των προθεσμιών

«Βροχή» όμως επί του παρόντος πέφτουν τα αιτήματα προς το υπουργείο Οικονομικών για παράταση της σχετικής προθεσμίας και ενώ η ΓΣΕΒΕΕ σε σχετική της επιστολή σημειώνει ότι υπάρχουν ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα, γεγονός που δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ:

 • Υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την υποδοχή των δεδομένων των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)
 • Δεν διαλειτουργεί πλήρως με το myDATA, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της ενημέρωσης των επιχειρήσεων.
 • Δεν έχουν καθοριστεί καθόλου εναλλακτικές διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων για περιπτώσεις όπως η απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ενδεχόμενης βλάβης ή δυσλειτουργία των Φ.Η.Μ.

Ποια στοιχεία θα διαβιβάζονται στο myData

Τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να διαβιβάζονται στην πλατφόρμα MyData για κάθε στοιχείο λιανικής πώλησης, που εκδίδεται είναι τα εξής:

 • Α.Φ.Μ. του εκδότη
 • Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης
 • Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
 • Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
 • Συντελεστής ΦΠΑ
 • Συνολική αξία παραστατικού.

Όπως προκύπτει από απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, σχετικά με τους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων των αποδείξεων για συναλλαγές λιανικής:

 • Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών (Φ.Η.Μ.) με την Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. σε 1 λεπτό έως 24 ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματα της η Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων.
 • Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.
  Δηλαδή, οι ταμειακές θα είναι online με το Taxisnet και τα δεδομένα θα διαβιβάζονται, σε χρόνους που δεν γνωρίζει ο επιχειρηματίας. Η διαβίβαση της συναλλαγής, μπορεί να πάρει από ένα λεπτό, έως και ένα 2ωρο, αλλά ο επιχειρηματίας δεν θα ενημερώνεται για το χρόνο διαβίβασης. Ο λόγος της άγνοιας του επαγγελματία είναι η αποφυγή του πειρασμού, να επέμβει στην ταμειακή και να αλλάξει τα δεδομένα, σβήνοντας αποδείξεις, με κάποιο από τα ειδικά λογισμικά που παρεμβαίνουν στη μνήμη των ταμειακών μηχανών, χωρίς να γίνονται αντιληπτά από

Ποια πρόστιμα επιβάλλονται

Από την 31η Οκτωβρίου 2022 επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.).

Ειδικότερα σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα το οριζόμενο πρόστιμο κατά περίπτωση.

Το σχετικό άρθρο όπως ψηφίστηκε έχει ως εξής:

«Άρθρο 173

Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.). – Προσθήκη άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013

 1. Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170) προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής:

Άρθρο 54Η

Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)

 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

 1. Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1.
 2. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Το άρθρο 54Η του ν. 4174/2013 ισχύει από την 31η.10.2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής».

Πότε μπαίνει «λουκέτο»

Επίσης, αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης:

 • Για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.
 • Για ενενήντα έξι (96) ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών..enikos.gr

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: