29 Νοεμβρίου 2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 30-11-2022


Στην Νέα Έφεσο και στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας στις 28-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που αποτελείται από τους Ευθυμιάδη Δαμιανό Πρόεδρο, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτή Πρόεδρο και ΛΕΦΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ μέλος, με θέμα τον ορισμό διαιτητών και βοηθών διαιτητού για τους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ της Ε.Π.Σ. Πιερίας που θα πραγματοποιηθούν την 30-11-2022.Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητού όπως αναγράφεται παρακάτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: