21 Νοεμβρίου 2022

Συμμετοχή των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ σε Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική ΑλλαγήΤην Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ
συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο του “Education4Climate Coalition” που
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της
ημέρας «Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή». Ήταν ιδιαίτερη τιμή για το
σχολείο να συμπεριληφθεί στη λίστα των εισηγητών του προγράμματος ο
Δάσκαλος, Χρήστος Χουσερίδης, ο οποίος παρουσίασε τη μεθοδολογία και τα
αποτελέσματα του πρότζεκτ «Όταν οι μαθητές γίνονται Δάσκαλοι» που
εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Στ’ τάξη του Δημοτικού από τον Μάρτιο έως τον
Ιούνιο του 2022.
Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν συνδυάζοντας την παιδαγωγική
προσέγγιση Challenge based με την τεχνική της Συνδημιουργίας του
μαθησιακού περιεχομένου από τους μαθητές. Ο ρόλος του δασκάλου ήταν
υποστηρικτικός καθώς μετά την αρχική εισήγηση σχετικά με τις εκφάνσεις της
Κλιματικής Αλλαγής, οι μαθητές σε ομάδες σχεδίασαν σχετικές προκλήσεις τις
οποίες έθεσαν προς αναζήτηση λύσεων στις υπόλοιπες. Τα αποτελέσματα
ήταν θετικά, ειδικά στη διάσταση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: