11 Νοεμβρίου 2022

Βιωματικές ιστορίες επιτυχίας ευφυούς γεωργίας -Θερμοκήπιο υδροπονίαςΟ Jim είναι ένας αγρότης που ζει στη Νότια Ιταλία και έχει μια παραδοσιακή μονάδα
παραγωγής ντομάτας θερμοκηπίου. Φυσικά, η νότια Ιταλία έχει τις βέλτιστες καιρικές
και κλιματικές συνθήκες για την παραγωγή ντομάτας υψηλής ποιότητας για σάλτσα ή
ωμή κατανάλωση. Έχει επενδύσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο την τελευταία δεκαετία
που κάνει αυτή τη δουλειά. Θα ήθελε να ενσωματώσει κάποιες από τις διαθέσιμες
έξυπνες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη φυτική παραγωγή σε περιβάλλον
θερμοκηπίου.
Η ιδέα ήταν να μετατρέψει την παραδοσιακή του παραγωγή τομάτας στο θερμοκήπιο
σε υδροπονική παραγωγή τομάτας (Εικόνα). Για το σκοπό αυτό, επένδυσε ένα
σημαντικό χρηματικό ποσό που περιελάμβανε τεχνικές αλλαγές στο δάπεδο των
θερμοκηπίων, αισθητήρες, μονάδα ελέγχου κ.λπ. Φυσικά, παρακολούθησε ένα
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με την υδροπονία για να έχει τη γνώση
χρήσης των νέων τεχνολογιών. Εν συντομία, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
συγκεκριμένους αισθητήρες για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της σχετικής
υγρασίας μέσα στο θερμοκήπιο αλλά και οι κύριοι έξυπνοι αισθητήρες σχετίζονται με
τον αυτόνομο έλεγχο των θρεπτικών ουσιών που κυκλοφορούν μέσα στο σύστημα
κλειστού βρόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος του κυκλοφορούμενου νερού και των
αισθητήρων συναγερμού σε περίπτωση έλλειψης ρεύματος σε ολόκληρο το σύστημα
συγκαταλέγεται στις έξυπνες εφαρμογές του έξυπνου θερμοκηπίου υδροπονίας

Εικόνα: Υδροπονική παραγωγή τομάτας

Το θερμοκήπιο του Jim περιλάμβανε επίσης παρακολούθηση της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας (EC) λόγω των υδροπονικών θρεπτικών διαλυμάτων που αποτελούνται
από ορυκτά άλατα διαλυμένα στο νερό. Το ιδανικό επίπεδο αγωγιμότητας για την
προώθηση της ανάπτυξης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φυτού. Διαφορετικά
υδροπονικά φυτά ανταποκρίνονται καλύτερα σε διαφορετικά θρεπτικά συστατικά.

Common borders. Common solutions

Επίσης, ο Jim ελέγχει τα επίπεδα pH στο υδροπονικό του σύστημα, επειδή μπορεί
επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των φυτών.
Συνολικά, ο Jim ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος που επένδυσε σε αυτήν την
έξυπνη μετάβαση του παραδοσιακού του θερμοκηπίου σε υδροπονικό. Νέες
προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον, αλλά υπάρχουν και
νέες ευκαιρίες σε πιθανές νέες αγορές.

Pieriki Anaptixiaki

Δεν υπάρχουν σχόλια: