21 Νοεμβρίου 2022

Πιερική Αναπτυξιακή: Βιωματικές ιστορίες επιτυχίας ευφυούς γεωργίας Ελεγχόμενη κυκλοφορία στην περιοχή της ΜεσογείουΟ Γιάννης είναι τακτικός καθηγητής, γεννημένος στην Ευρώπη αλλά τις τελευταίες δεκαετίες ζούσε στην Αυστραλία. Η εξειδίκευσή του αφορά κυρίως τη διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων. Έχει πολυετή εμπειρία στην ελεγχόμενη κυκλοφορία και μοιράζεται μαζί μας τη δυνατότητα προσαρμογής μιας τέτοιας έξυπνης τεχνολογίας
στην περιοχή της Μεσογείου.
«Το σύστημα ελεγχόμενης κυκλοφορίας (Controlled Traffic Farming – CTF) είναι
ένα σύστημα που περιορίζει όλα τα φορτία των μηχανημάτων στην ελάχιστη δυνατή
περιοχή μόνιμων λωρίδων κυκλοφορίας (Εικόνα). Τα τρέχοντα συστήματα γεωργίας
επιτρέπουν στα μηχανήματα να κυκλοφορούν οπουδήποτε πάνω στο χωράφι,
συμπιέζοντας περίπου το 75% της επιφάνειας μέσα σε μια σεζόν και τουλάχιστον
ολόκληρη την περιοχή τη δεύτερη σεζόν. Τα εδάφη δεν ανακάμπτουν γρήγορα, ίσως
σε μερικά χρόνια. Το κύριο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή του
CTF είναι η χρήση έξυπνων και υψηλής ακρίβειας συστημάτων πλοήγησης. Φυσικά,
στην Αυστραλία, σε σύγκριση με τη Νότια Ευρώπη, οι εκτάσεις αγρού είναι πολύ
μεγαλύτερες και οι αγρότες έχουν τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες εκτάρια ο
καθένας. Έτσι, η μετάβαση από έναν παραδοσιακό συνδυασμό τρακτέρ και
γεωργικού εργαλείου σε συνδυασμό με ένα βασισμένο στο CTF μπορεί να γίνει πιο
εύκολα. Φυσικά, υπάρχουν πολλές άλλες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη,
όπως οι έξυπνες εφαρμογές αγροχημικών και λιπασμάτων».

Εικόνα: Το σύστημα ελεγχόμενης κυκλοφορίας (CTF)

Συνολικά, ο Γιάννης υπογραμμίζει την ανάγκη για μετάβαση σε πιο έξυπνες λύσεις
στη γεωργία προς την ελαχιστοποίηση του κόστους, επισημαίνοντας ορισμένα από τα
πλεονεκτήματα του συστήματος ελεγχόμενης κυκλοφορίας. Φυσικά, το CTF έχει

Common borders. Common solutions

σημαντική θετική επίδραση στην ελαχιστοποίηση της συμπίεσης του εδάφους, στη
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της μείωσης των μετακινήσεων στο
χωράφι, στη βιωσιμότητα του συστήματος φυτικής παραγωγής και, πολλών ακόμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: