30 Νοεμβρίου 2022

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ


Το ΔΣ του ΣΕΠΕ Πιερίας εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο Γκάγκα για τη Δευτεροβάθμια


Περίθαλψη. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση ανοίγει επικίνδυνες κερκόπορτες στην κατεύ-
θυνση της υποβάθμισης των υπηρεσιών Υγείας και οδηγεί σε εμπορευματοποίηση της Υγείας και υπο-
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ οδηγεί τους ασθενείς ως
εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεώνει τους πολίτες να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην
τσέπη, ώστε να κερδοσκοπούν τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους νοσοκομειακούς γιατρούς και με όλους τους υγειονομικούς που αντι-
δρούν στο γκρέμισμα των δημόσιων δομών υγείας. Το πολύτιμο αγαθό της υγείας είναι δικαίωμα κάθε

ανθρώπου και θα το υπερασπιζόμαστε πάντα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφισσες να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των
υγειονομικών που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες σε όλη τη χώρα.
Απαιτούμε
 Δημόσιο σύστημα υγείας με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων ασθενών και εργαζομένων στην υγεία.
 Ανοιχτή, δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση για όλους στα νοσοκομεία.
 Κατάργηση των ανισοτήτων στην υγεία και όχι διεύρυνσή τους.
 Κάλυψη όλων των κενών στις δημόσιες δομές υγείας με διορισμό γιατρών και υγειονομικού προσωπικού.
 Επιστροφή όλων των υγειονομικών στη δουλειά τους.
 Αύξηση των μισθών των γιατρών του ΕΣΥ, που με ένα μείγμα αυξήσεων και φορολογικών αλλαγών, θα
πρέπει να καταλήγουν σε διπλασιασμό των καθαρών αποδοχών τους.

 Πλήρη και αποκλειστική απασχόληση όλων των γιατρών του δημοσίου (ΕΣΥ, Στρατιωτικών και Πανεπιστη-
μιακών).

 Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Υγεία, καταρχήν τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: