23 Νοεμβρίου 2022

Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας το μαύρο χρήμα στην «Κιβωτό»

 

Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας το μαύρο χρήμα στην «Κιβωτό»

Στην έρευνα θα αναζητηθεί το εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν διαχειριστεί με ορθό τρόπο τα ταμεία της οργάνωσης τα οποία προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και από το υστέρημα των πολιτών που ήθελαν να βοηθήσουν τα παιδιά της Κιβωτού. 

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων των προαναφερθέντων προσώπων αυτών και το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.

Επομένως θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στην εφορία περιουσιακά στοιχεία τους, να διαπιστωθεί εάν αυτά αποκτήθηκαν από εγκληματικές πράξεις ή όχι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: