16 Νοεμβρίου 2022

Σοφία Μαυρίδου: Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του κεντρικού κτιρίου της διοίκησης της ΠΕ Πιερίας

 


Ξεκίνησαν οι εργασίες της γενικής συντήρησης και επισκευής του κεντρικού κτιρίου της διοίκησης της ΠΕ Πιερίας επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου 40, που αφορούν στην επισκευή φθορών και τη γενικότερη συμμόρφωση του κτιρίου με τις διατάξεις και τις προδιαγραφές που διέπουν τα δημόσια κτίρια.
Οι σχετικές εργασίες είναι ενταγμένες στο έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», του Προγράμματος Εκτελεστέων Προμηθειών
Π.Κ.Μ. στον Κ.Α.Ε. 0851, που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΠΕ
Πιερίας και αναμένεται να διαρκέσουν 12 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν
εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης του κτιρίου διοίκησης της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, που εδρεύει στην Κατερίνη.
Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της
συντήρησης του Διοικητηρίου, αφορούν στην αποκατάσταση φθορών στο κεντρικό
κτίριο διοίκησης της Π.Ε Πιερίας, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στη βελτίωση της
λειτουργικότητας και στη συμμόρφωση του κτιρίου με τις διατάξεις που διέπουν την
ορθή λειτουργία δημόσιων κτιρίων. Η μελέτη και η σύμβαση κατασκευής του έργου
γίνεται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: