26 Δεκεμβρίου 2022

Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι γλιτώνουν από την καταβολή τους το επόμενο έτος και πώς


 Από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το 2023 απαλλάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτήτες των ΙΧ .

Αυτό αφορά μεταξύ άλλων τα ενήλικα άτομα με αναπηρία που έχουν:

 • Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 • Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
 • Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40.
 • Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
 • Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού
 • Αυτισμός, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και έχει ανάγκη βοήθειας.

Τι ισχύει για την ακινησία του οχήματος

Η ακινησία του οχήματος 

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τις πινακίδες των οχημάτων τους και να τις θέσουν σε καθεστώς ακινησίας ακολουθώντας τη παρακάτω διαδικασία:

 • Αρχικά θα πρέπει να επισκεφτούν την εφαρμογή “myCAR” με τους κωδικούς Taxisnet.
 • Μετά θα πρέπει να επιλέξουν ή να καταχωρήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμούν να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία.
 •  Θα πρέπει να καταχωρήσουν τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής, την οδό και τον αριθμό.
 •  Θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα τον χώρο στάθμευσης, ο οποίος θα πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.
 • Θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και εάν είναι μοναδικός ιδιοκτήτης το σύστημα τους δίνει αριθμό αίτησης και τους ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημά τους , το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την ακινησία του οχήματος τα εξής:

 • Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για επιβατικά ΙΧ και δίκυκλα ΙΧ, η κατάσταση των οποίων είναι «σε κίνηση» και ο ιδιοκτήτης έχει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.
 • Η ακινησία ενός οχήματος θα πρέπει να δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ σε περιπτώσεις όπως:

1.Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος.

2.Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό.

3.Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.

4.Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού.

5.Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή.

6.Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση.

7. Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας.

8.Πλειστηριασμού του οχήματος.

9.Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από τον δήμο ως εγκαταλελειμμένου.

10. Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

11.  Θανάτου του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου η ακινησία δηλώνετε από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους), στη ΔΟΥ του θανόντος.

Τα πρόστιμα 

“Τσουχτερό” πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ θα πληρώσουν όσοι εντοπιστούν μετά τη δήλωση ακινησίας να κυκλοφορούν τα οχήματά τους. Ωστόσο το ποσό του προστίμου αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για 3 χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία  γίνεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: