23 Ιανουαρίου 2023

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας / τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πιερίας,
ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί *Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης
Καιρού *της
ΕΜΥ/ΕΜΚ*(α**.α. 02**/19-01-2023) *με ισχύ από σήμερα το βράδυ **Πέμπτη
19-01-2023* και _σ_**_*ας προωθούμε Επικαιροποίηση του 2/2023 Εκτάκτου
Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας .*_***

**

**
/Το παρόν αποτελεί διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης
Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου
να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ'
εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α' 102). /


Παρακαλούνται όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την
αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε
κατάσταση _ετοιμότητας - επιφυλακής,_ βάσει του σχεδιασμού τους,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από
την εκδήλωση των έντονων φαινομένων.


Εκ μέρους του τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πιερίας

Νίκος Χηνόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: