16 Ιανουαρίου 2023

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ»

ΣΧΕΤ.: Το από 29-12-2022 έγγραφο ΧΧΙV ΤΘ Ταξιαρχίας.
Σας γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 16 έως 31 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιούνται
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο βολής Αρμάτων και στο
Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου.


Συγκεκριμένα, οι περιοχές: ΥΨ.ΥΨΩΜΑ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ- ΓΟΥΡΝΙΕΣ,
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για το Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από
τα κατωτέρω στίγματα:
1 φ: 40ο

07’ 00’’ Β λ: 22ο 31’ 00’’ Α
2 φ: 40ο 08’ 00’’ Β λ: 22ο 31 00’’ Α
3 φ: 40ο 07’ 00’’ Β λ: 22ο
30’ 00’’ Α
4 φ: 40ο 08’ 00’’ Β λ: 22ο
30’ 00’’ Α

Επιπλέον, οι περιοχές: Ι.Μ.ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ-ΥΨΩΜΑ ΜΟΑΛΝΤΑΚΟΥ-
ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ-ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για το Πεδίο Βολής

Αρμάτων Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:

1 φ: 40ο

07’ 00’’ Β λ: 22ο 25’ 00’’ Α
2 φ: 40ο 15’ 00’’ Β λ: 22ο 25 ́ 00’’ Α
3 φ: 40ο 15’ 00’’ Β λ: 22ο
32’ 00’’ Α
4 φ: 40ο 07’ 00’’ Β λ: 22ο
32’ 00’’ Α
Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.-
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: