19 Ιανουαρίου 2023

«Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού - Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα»

ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αριθ. 29190 οικ. Φ.109.1/20-07-2020 (Β ́ 3005) Απόφαση Γ.Γ.Π.Π.
β) Η υπ’ αριθ. A2033/18-10-2022 Εγκύκλιος «2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση
Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»


γ) Η υπ’ αριθ. Α2614/02-12-2022 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων
και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης".
1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. 02/19-01-2023 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης
Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που ισχύει από την Πέμπτη 19-01-2023.
2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό
έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και το ιδιαίτερο
προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ (Unit 3), στο πλαίσιο της
αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για το συντονισμό του έργου
Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις φάσεις του κύκλου των καταστροφών και απειλών (άρθρο 30,
παρ 2α ́ του Ν.4662/2020), προκειμένου οι Φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω επιδείνωσης του καιρού, να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης
ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας.
Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α. 02/19-01-2023

Με εντολή

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

-Ο-
Διοικητής

Θεόδωρος Κ. Βάγιας
Υποστράτηγος ΠΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: