22 Ιανουαρίου 2023

Αναλυτικός οδηγός για το Market Pass – Τι πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε την κάρτα αγορών

 


Έρχεται και επισήμως η κάρτα αγορών Market Pass για τους πολίτες καθώς πήρε ΦΕΚ η σχετική απόφαση.

Για να λάβουν όμως οι δικαιούχοι την κάρτα θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση με τους κωδικούς του taxisnet στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου.  Η πρώτη πληρωμή του Market Pass θα γίνει στις 3 Μαρτίου σε όσους συμπληρώσουν την αίτηση στην παραπάνω πλατφόρμα. Το ποσό θα πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο μόνο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων.

Market Pass: Τα “ψιλά γράμματα” για τη λειτουργία του

Ακολουθούν παρακάτω ορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις για το Market Pass προκειμένου να γίνει κατανοητό στους πολίτες για το πώς λειτουργεί το νέο μέτρο:

Market Pass: Νέες διευκρινίσεις Παπαθανάση για την κάρτα αγορών

Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης του Market Pass

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167) ή ο ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

 Τα κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Κριτήριο εισοδήματος

 

 

Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

β) Κριτήριο ακίνητης περιουσίας

Ποιοι εξαιρούνται από τη χορήγηση του Market Pass

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο Market Pass οι παρακάτω κατηγορίες πολιτών:

 •  Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 ότι φιλοξενούνται.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021.
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 έως και την 31η.12.2022.

Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.

Market Pass: Τι είναι και πού μπορείτε να το χρησιμοποιήστε

Το Market Pass θα δοθεί είτε με την μορφή άυλης ψηφιακής κάρτας, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστήματα τροφίμων, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% της ενίσχυσης ενώ μπορούν να το δαπανήσουν όπου επιθυμούν Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών(Web/Virtual POS). Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.08.2023, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Market Pass στα: 

 • παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ
 • κρεοπωλεία
 • καταστήματα ζαχαροπλαστικής
 • καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων
 • αρτοποιεία
 • διάφορα καταστήματα τροφίμων

Πότε και πώς θα πληρωθούν οι δικαιούχοι του Market Pass

Το ποσό του Market pass θα δοθεί στους δικαιούχους χωρίς να χρειάζεται να προβούν προηγουμένως σε αγορές προϊόντων ενώ την κάρτα θα την λάβουν με τη φορολογική δήλωση του 2021

 • Όσοι υποβάλλουν αίτηση εντός Φεβρουαρίου και επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα στο κινητό τους θα πληρωθούν έως τις 3 Μαρτίου για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Από τον Απρίλιο και μετά θα πληρώνονται μήνα – μήνα.
 • Όσοι υποβάλλουν αίτηση εντός Φεβρουαρίου και επιλέξουν πληρωμή στην τράπεζα θα πληρωθούν έως 3 Μαρτίου για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.

Έως και τις 3 Μαΐου προπληρώνεται και το τρίμηνο Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου

Ποια είναι τα ποσά του  Market Pass

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα με τα ποσά του Market Pass  που θα λάβουν οι δικαιούχοι:

 • Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ μηνιαία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 ευρώ μηνιαία ενίσχυση.

πηγή: enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: