5 Φεβρουαρίου 2023

Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών: Μέχρι πότε πρέπει να επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία – Αυτά είναι τα νέα ποσά που θα πληρώσετε

 Μέχρι την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 θα πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να επιλέξουν σε ποια από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες επιθυμούν να ενταχθούν για το 2023 και να πληρώσουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Υπενθυμίζεται πως οι ασφαλισμένοι μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν.

Επίσης επισημαίνεται πως η κατάταξή σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική και πως η επιλογή θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2023. Όσοι όμως  δεν υποβάλουν αίτηση για να αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία, τότε θα παραμείνουν για το έτος 2023 στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο το 2022.

Πώς θα επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία-Βήμα βήμα η διαδικασία

Για να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το τρέχον έτος  οι υπόχρεοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

α. Ενότητα Ασφαλισμένοι

β. Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2023

Ασφαλιστικές εισφορές: Δείτε πόσα χρήματα θα πληρώσετε ανά κατηγορία

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται ως εξής

Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία: 230,25 ευρώ

 • Ποσό εισφορών κύριας σύνταξης από 1/1/2023 είναι 169,95 ευρώ
 • Ποσό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης  από 1/1/2023 είναι:

α. υγείας σε χρήμα: 5,48 ευρώ

β. υγείας  είδος :54,82

 Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία: 276,31 ευρώ

 • Ποσό εισφορών κύριας σύνταξης από 1/1/2023 είναι 203,25 ευρώ
 • Ποσό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης  από 1/1/2023 είναι:

α. υγείας σε χρήμα: 6,58 ευρώ

β. υγείας  είδος 65,79 ευρώ

Τρίτη Ασφαλιστική κατηγορία: 331,13 ευρώ 

 • Ποσό εισφορών κύριας σύνταξης από 1/1/2023 είναι 258,76 ευρώ
 • Ποσό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης  από 1/1/2023 είναι:

α. υγείας σε χρήμα: 6,58 ευρώ

β. υγείας είδος 65,79 ευρώ

Τέταρτη Ασφαλιστική κατηγορία : 398,ο2 ευρώ 

 • Ποσό εισφορών κύριας σύνταξης από 1/1/2023 είναι 325,65 ευρώ
 • Ποσό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης  από 1/1/2023 είναι:

α. υγείας σε χρήμα: 6,58 ευρώ

β. υγείας είδος 65,79 ευρώ

Πέμπτη Ασφαλιστική κατηγορία :476, 96 ευρώ 

 • Ποσό εισφορών κύριας σύνταξης από 1/1/2023 είναι 404,59 ευρώ
 • Ποσό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης  από 1/1/2023 είναι:

α. υγείας σε χρήμα: 6,58 ευρώ

β. υγείας είδος 65,79 ευρώ

Έκτη Ασφαλιστική κατηγορία: 620, 60 

 • Ποσό εισφορών κύριας σύνταξης από 1/1/2023 είναι 548, 23 ευρώ
 • Ποσό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης  από 1/1/2023 είναι:

α. υγείας σε χρήμα: 6,58 ευρώ

β. υγείας είδος 65,79 ευρώ

Ειδική κατηγορία :138, 15

 • Ποσό εισφορών κύριας σύνταξης από 1/1/2023 είναι 101,97 ευρώ
 • Ποσό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης  από 1/1/2023 είναι:

α. υγείας σε χρήμα: 3,29 ευρώ

β. υγείας είδος 32,89 ευρώ

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών

Τα  ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του  Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.  διαμορφώνονται από 01.01.2023 έως 31.12.2023 ως εξής:

 • Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία :Το ποσό εισφορών εφάπαξ παροχής  από 1.1.2023 είναι 28,51 ευρώ
 • Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία : Το ποσό εισφορών εφάπαξ παροχής  από 1.1.2023 είναι 33,99  ευρώ
 • Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία: Το ποσό εισφορών εφάπαξ παροχής από 1.1.2023 είναι  40,57 ευρώ

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης  των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α  διαμορφώνονται από 01.01.2023 έως 31.12.2023 ως εξής:

 • Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία :Το ποσό εισφορών επικουρικής σύνταξης από 1.1.2023 είναι 42,76 ευρώ
 • Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία : Το ποσό εισφορών επικουρικής σύνταξης από 1.1.2023 είναι 51,53 ευρώ
 • Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία: Το ποσό εισφορών επικουρικής σύνταξης από 1.1.2023 είναι 61, 40 ευρώ.enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: