21 Μαρτίου 2023

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. Πιερίας

Στην Νέα Έφεσο και στα γραφεία της Ε.Π.Σ.  Πιερίας σήμερα 20-03-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.  Πιερίας που αποτελείται από τους  Ευθυμιάδη Δαμιανό Πρόεδρο, Καραισαριδη Νικόλαο Αναπληρωτή Πρόεδρο και  τα μέλη , Συμεωνίδη Παναγιώτη και Λέφα Γρηγόριο , με θέμα τον ορισμό διαιτητών και βοηθών διαιτητού για τους αγώνες πρωταθλήματος  της Ε.Π.Σ.  Πιερίας που θα πραγματοποιηθούν  την 22-03-2023.  Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητού όπως αναγράφεται παρακάτω.


Δεν υπάρχουν σχόλια: