4 Απριλίου 2023

Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση

Η Διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ -ΕΦΚΑ
Πιερίας, καλεί τα μέλη του στις 5 Απριλίου ημέρα
Τετάρτη, σε Γενική Συνέλευση στην αίθουσα της
ΕΚΑΒΗΣ στις 11 π.μ
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1]Διοικητικός απολογισμός – πρόγραμμα δράσης - έτος
2023
2[Οικονομικός απολογισμός
Συνάδελφοι, συμμετέχουμε όλοι στην Γενική Συνέλευση
του σωματείου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: