30 Μαΐου 2023

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: Οδηγίες για την καταπολέμηση των ακρίδων


 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
εφιστά την προσοχή των παραγωγών για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν ακριδοκηλίδων. Βασική
προϋπόθεση για την πρόληψη των ζημιών από ακρίδες αποτελεί ο εντοπισμός αυτών των
«κηλίδων» και η έγκαιρη καταπολέμησή τους πριν τις πρώτες πτήσεις των εντόμων.
 

Οι ακρίδες εναποθέτουν τα αυγά τους στο έδαφος (υπό μορφή στηλών – ωοσωλήνων) σε
γυμνές ακαλλιέργητες, αμμοχαλικώδεις και ξηρές θέσεις. Όταν ζεστάνει ο καιρός (νωρίς την
άνοιξη) τα αυγά αρχίζουν να εκκολάπτονται διαδοχικά, όπου πρώτα βγαίνουν τα έντομα που
είναι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Οι εκκολάψεις
συνεχίζονται μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Τα έντομα των πρώτων σταδίων είναι μικρά, μαύρα
άπτερα και σχηματίζουν σμήνη. Διέρχονται από πέντε προνυμφικά στάδια κατά τα οποία δεν
μπορούν να απομακρυνθούν πολύ από τον τόπο εκκολάψεως, διατρέφονται από την υπάρχουσα
βλάστηση και κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκεντρώνονται σε μικρές κηλίδες αδρανοποιημένα.
 

Σε περίπτωση που η καταπολέμηση θεωρηθεί αναγκαία αυτή πρέπει να αρχίσει αμέσως
και πριν τα ακριδοσμήνη μεγαλώσουν και αρχίσουν να μετακινούνται. Ο ψεκασμός πρέπει να
γίνεται πολύ πρωί και πριν την ανατολή του ήλιου γιατί τις ώρες αυτές οι ακρίδες είναι ακίνητες
και συγκεντρωμένες σε πολύ μικρές εκτάσεις. Ο ψεκασμός γίνεται πρώτα γύρω από την κηλίδα,
για να τις εμποδίσουμε να φύγουν και μετά στο κέντρο, ενώ για την καταπολέμηση των ακριδών
σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα και κατά την
εφαρμογή να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που αναγράφονται στην
ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.

Ιδιαίτερα επισημαίνονται τα παρακάτω:
• η επιτυχία της καταπολέμησης των ακριδών εξαρτάται από τον έγκαιρο εντοπισμό και
καταπολέμηση των νεοεμφανιζόμενων εντόμων – «κηλίδων» πριν αυτές αρχίσουν να πετούν.
• η καθυστέρηση στον εντοπισμό τόσο των κηλίδων όσο και στον ψεκασμό τους καθιστά
δυσχερή και αναποτελεσματική την καταπολέμηση.
• επιβάλλεται να γίνεται έρευνα για «κηλίδες» σε περιοχές που είχαν εντοπιστεί ακρίδες
τα προηγούμενα χρόνια.
• τέλος προκειμένου να αποτραπεί η βόσκηση ζώων στα σημεία εφαρμογής των
ψεκασμών και για την προστασία των μελισσών πρέπει να τοποθετείται σχετική σήμανση ότι
διενεργήθηκε ψεκασμός.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας (τηλ. επικοινωνίας 23513-51119)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: