22 Ιουνίου 2023

«Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» στο Πρότυπο/1ο ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης

 Υλοποίηση του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» στο Πρότυπο/1ο ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης

Για μια ακόμη χρονιά το Πρότυπο/1ο ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης υλοποίησε το Πρόγραμμα «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».
Τα Σχέδια Δράσης, ως ένας από τους Πυλώνες του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων, της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι μέθοδος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι. Η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία, την οποία αποκτούν τα μέλη από την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της, η ανακατασκευή προκαταλήψεων και η εξωστρέφεια.

Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Δράσης είναι Projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics), αλλά αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο των οποίων δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό με τη μέγιστη εμπλοκή των μαθητών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Μέσω του προγράμματος που υλοποιήθηκε φέτος στο σχολείο μας, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
• Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών στην τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ» στη Θεσσαλονίκη
• Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού (drone, μετρητές laser) όπως και εξοπλισμός για την τομέα «Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντός και Γεωπληροφορικής» που λειτουργεί στο σχολείο μας (πινακίδες σχεδίασης, κόλλες schoeller, γραφική ύλη κλπ.).
Τελικό παραγόμενο έργο αποτελεί η «Ψηφιακή αποτύπωση του σχολικού συγκροτήματος σε περιβάλλον AutoCAD». Διαθέτουμε πλέον σε ηλεκτρονική μορφή τα σχέδια όλου του σχολικού συγκροτήματος (του κεντρικού κτιρίου 1ου ΕΠΑ.Λ., του Εργαστηριακού Κέντρου και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνάσιου-Λυκείου Κατερίνης) συνολικής έκτασης περίπου 8.500m2.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: