1 Ιουνίου 2023

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ε.Ε.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ κ. ΝΤΟΥΜΟ ΙΩΑΝΝΗ


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος
Κατερίνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εκφράζουμε τις θερμές μας
ευχαριστίες προς τον κ. Ιωάννη Ντούμο, για τη δωρεά του στον Τομέα Υγείας
του Τμήματός μας, δύο σύγχρονων εκπαιδευτικών προπλασμάτων BLS/AED,
το ένα Ενήλικου ατόμου και το άλλο παιδιού.
Η δωρεά του κ. Ντούμου είναι πολύ σημαντική για την εκτέλεση των
πιστοποιημένων προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών, καθώς εξασφαλίζεται
στους συμμετέχοντες η δυνατότητα αρτιότερης εκπαίδευσης στην παροχή της
Βασικής Υποστήριξης Ζωής.

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την πρακτική άσκηση μπορούν να βελτιώνουν την
τεχνική τους εκτελώντας θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις και να
παρακολουθούν την αποτελεσματικότητά τους μέσω εφαρμογής σε
smartphone, με την οποία είναι συνδεδεμένα τα προπλάσματα.

Κατά την παράδοση των προπλασμάτων, ο κ. Ντούμος παρακολούθησε
επίδειξη Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης από την Εκπαιδεύτρια-
Νοσηλεύτρια κ. Ράπτη Χρυσούλα  και ξεναγήθηκε από Εθελόντριες του
Τμήματος στα γραφεία του Ε.Ε.Σ. Κατερίνης.

Η απόκτηση της γνώσης και η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες

ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος
Κατερίνης του Ε.Ε.Σ.


† Κ ί τ ρ ο υ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Δεν υπάρχουν σχόλια: