25 Αυγούστου 2023

«Δήλωση Κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2023»

ΣΧΕΤ: 1. υπ’αρ. 140/106513/21 (ΦΕΚ 1560 Β/17-4-2021)
2. υπ’αρ. 175/118284/23 (ΦΕΚ 2712 Β/25-4-2023)Τροποποίηση της υπ’ αρ.
140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κΤροφίμων
«Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560) και της υπ’ αρ. 37/ 48518/22-
02-2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων «Ατομική
Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα» (Β’ 924).


Η ΔΑΟΚ Π.Ε Πιερίας σας ενημερώνει ότι σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με
Αριθμό 140/106513/2021 (ΦΕΚ 1560 Β/17-4-2021): Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο
και της υπ’ αρ. 175/118284/23 (ΦΕΚ 2712 Β/25-4-2023) : Τροποποίηση της υπ’ αρ.
140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560) και της υπ’ αρ. 37/ 48518/22-02-2022
απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ατομική Ψηφιακή
Μελισσοκομική Ταυτότητα» (Β’ 924), σύμφωνα με αυτές, η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών
των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Η δήλωση είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 3, της υπ’
αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ, είτε σε έντυπη μορφή με αίτηση στην ΔΑΟΚ Π.Ε Πιερίας, είτε
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαχειριστικής εφαρμογής που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στους ενεργούς μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, μέχρι
την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περ. β, της παρ. 3, του
άρθρου 9, του ν. 4691/2020 και την έκδοση της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο (5), στο ισόγειο
του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και στο τηλέφωνο 2351351256, στον Προέδρο
του Μελισσοκομικού συλλόγου κ. Τσερτικίδη Νικόλαο τηλ. 6944531936 και στο ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – υπεύθυνοι υπάλληλοι κ. Βαρτάνη Σοφία και
Πουτούρης Δρακόντης τηλ. (2310471110).

Ο εισηγητής

Συμεωνίδης Κ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: