19 Αυγούστου 2023

«Ανάθεση αλλότριων καθηκόντων κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων του Π.Σ. Άρση της απαράδεκτης και καταχρηστικής πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε σε Αρχιπυροσβέστη του 2 ου Πυρ/κου Σταθμού Θεσσαλονίκης»

Κύριε Υπουργέ,
Ακόμα ένα περιστατικό άδικης και καταχρηστικής πειθαρχικής δίωξης συνάδελφου
πυροσβέστη έρχεται στην επιφάνεια και προστίθεται και αυτό στην μακριά σειρά ανάλογων
περιστατικών στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της πατρίδας μας.


Το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει με έμφαση και δεν αποτελεί μεμονωμένη
περίπτωση, πως πυροσβέστες, ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές της αντιπυρικής περιόδου,
υποχρεώνονται σε δραστηριότητες αλλότριες από τους σκοπούς του Πυροσβεστικού Σώματος
και εκτός όσων προβλέπονται από τις κανονιστικές διατάξεις.
Πρόκειται για την άδικη και καταχρηστική πειθαρχική δίωξη του συνάδελφου
Αρχιπυροσβέστη του 2 ου Πυροσβεστικού Σταθμού της Θεσσαλονίκης, όπου η Διοίκησή του
επέβαλλε πειθαρχική ποινή 100,00 ευρώ για μια σειρά πειθαρχικά παραπτώματα που
«εφευρέθηκαν» μόνο και μόνο γιατί ο συνάδελφος χωρίς να αρνηθεί να εκτελέσει την
παράνομη διαταγή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Π.Σ. που του δόθηκε, «τόλμησε» να
εκφράσει την γνώμη του!

Συγκεκριμένα, στις 30/7/2023 διατάχθηκε από τη Διοίκηση του σταθμού μαζί με άλλους
συναδέλφους του να εκτελέσει εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής μπαζών που πιθανότατα
και για άγνωστο λόγο άφησε ανολοκλήρωτες το ιδιωτικό τεχνικό συνεργείο που είχε αναλάβει
τις σχετικές εργασίες επισκευής του χώρου.
Παρόλο που εκτέλεσε κανονικά την καθόλα νομικά αβάσιμη και ανοίκεια προς τα
πυροσβεστικά καθήκοντα διαταγή, εξέφρασε την γνώμη του σύμφωνα και με το συνταγματικά
κατοχυρωμένο θεμελιώδες δικαίωμά του (παρ. 2, αρ. 20, Συντάγματος). Αυτή υπήρξε και η
πραγματική αιτία για την οποία ο συνάδελφος κλήθηκε σε απολογία και τελικώς τιμωρήθηκε.
Η αποφυγή διενέργειας Ε.Δ.Ε. που θα οδηγούσε σε εξέταση των λοιπών υπαλλήλων ως
αυτήκοων και αυτοπτών μαρτύρων, η απόδοση σωρείας πειθαρχικών παραπτωμάτων με
ορισμένα να είναι εντελώς ασύμβατα με την ιεραρχική θέση του συναδέλφου (εδάφια κζ, λ, λγ
του άρθρου 62, παρ. 1 του Π.Δ. 210/1992) και η αστραπιαία ταχύτητα με την οποία
επιβλήθηκε η ποινή, αποδεικνύουν ξεκάθαρα μια διαδικασία παρωδία με μοναδικό σκοπό τον
εκφοβισμό του προσωπικού και την εδραίωση ενός αυταρχικού τρόπου διοίκησης γενικότερα.
Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκτιμούμε ότι τέτοια περιστατικά
αποτελούν μόνο την «κορυφή του παγόβουνου» και δεν είναι μεμονωμένα. Επιχειρείται και με
αυτόν τον τρόπο να επιβληθεί «σιγήν ιχθύος» σε κάθε είδους αντίδραση απέναντι στην
συνεχιζόμενη καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των πυροσβεστών.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα που ζητούν άμεση και
πειστική απάντηση:
 Γιατί διατάσσονται πυροσβέστες και μάλιστα κατά την αντιπυρική περίοδο και σε μια
χρονική περίοδο που μεγάλες πυρκαγιές ήταν σε εξέλιξη, να επιτελέσουν εργασίες
ξένες προς τα καθήκοντά τους, με ότι σημαίνει αυτό για τον βαθμό ετοιμότητας που
επιβάλλεται να έχουν σε περίπτωση που κληθούν για άμεση επέμβαση σε συμβάν,
λαμβανομένου υπόψη και την σωματική καταπόνηση που ήδη έχουν υποστεί για
εργασίες αλλότριες των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος;
 Για ποιο λόγο επιβλήθηκε με ιδιαίτερα βιαστικό τρόπο η άδικη και καταχρηστική
πειθαρχική ποινή και δεν διατάχτηκε Ε.Δ.Ε. ώστε να εξακριβωθούν τα πραγματικά
περιστατικά;
 Για ποιο λόγο θεωρείται αδίκημα να προσπαθείς να εξηγήσεις ότι η αποκομιδή
μπαζών και απορριμμάτων συνέπεια εργασιών τεχνικού συνεργείου και γενικότερα
τεχνικές εργασίες δεν είναι στα καθήκοντα των πυροσβεστών;
 Για ποιο λόγο δεν απαιτήθηκε από το τεχνικό συνεργείο η απομάκρυνση των
μπαζών και απορριμμάτων ώστε να μην επηρεάζεται η υγιεινή και η ασφάλεια
και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας στο μέσον μάλιστα της
αντιπυρικής περιόδου και η υποχρέωση αυτή μεταβιβάστηκε στους συνάδελφους
πυροσβέστες που εκτελούσαν υπηρεσία άμεσης επέμβασης κατά παράβαση των
σχετικών διατάξεων;

Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι συνολικά κατά το ανωτέρω περιστατικό και με τη συγκεκριμένη κατάληξη
της άδικης και καταχρηστικής δίωξης παραβιάστηκαν θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού
Δικαίου (νομιμότητας, χρηστής διοίκησης, αναλογικότητας) από τα αρμόδια όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Άλλωστε, ο αυταρχισμός και οι πειθαρχικές διώξεις δεν προάγουν επ’ ουδενί την ανύψωση
του ηθικού, τη συναδελφικότητα, το κλίμα συνεργασίας και το αξιόμαχο των συναδέλφων σε
μια χρονική περίοδο μάλιστα που:
 Μετράμε νεκρούς συναδέλφους και πολίτες και από τις πυρκαγιές.
 εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, έχουν χαθεί σπίτια και
περιουσίες.
 Πραγματοποιήθηκε ανάκληση των αδειών σε όλο το ένστολο προσωπικό του Π.Σ..
 Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να πάρουν άδεια και σε πολλές Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες δεν χορηγούνται ούτε ημερήσιες αναπαύσεις (ρεπό).
 Σε αρκετές υπηρεσίες έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται το μέτρο 24 ώρες εργασίας –
24ώρες ανάπαυσης που συνεπάγεται το διπλασιασμό του ωραρίου εργασίας των
πυροσβεστών.
 Συνάδελφοι εργάζονται συνεχόμενα για έως και εφτά 24ωρα μετακινούμενοι από το
ένα μέτωπο στο επόμενο χωρίς ανάπαυση.
 Για άλλη μια χρονιά παρατηρείται το φαινόμενο των μετακινήσεων πυροσβεστών για
πάνω από 500 χιλιόμετρα μακριά οι οποίοι ρίχνονται απευθείας στη μάχη μετά τα
πολύωρα ταξίδια.

Κύριε Υπουργέ
Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρούμε τη δίωξη του συναδέλφου άδικη
και καταχρηστική
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου:
 Να ανακληθεί η άδικη και καταχρηστική πειθαρχική δίωξη του συναδέλφου μας
Αρχιπυροσβέστη του 2 ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης.
 Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην καταπατώνται δημοκρατικά και
συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων στο Π.Σ., όπως η
έκφραση γνώμης, με μεθοδευμένες και εκδικητικές πειθαρχικές διώξεις.
 Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να σταματήσει μια πάγια τακτική που
ενθαρρύνεται και από την απουσία σχετικών παρεμβάσεων από την πολιτική ηγεσία
ώστε πυροσβέστες να απασχολούνται παρά την θέλησή τους σε εργασίες ξένες προς
τα καθήκοντα τους όπως επισκευές, καθαριότητα κλπ.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: