19 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: Δημοσιοποίηση 3ης Τροποποίησης της υπ αρ. 512299(3897)/14-7-2022 απόφασης «Ένταξη Πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξη


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους Υποψηφίους της Περιφερειακής μας Ενότηταςπου κατέθεσαν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (3η πρόσκληση, Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020), ότι έχει ήδη εκδοθεί, με ημερομηνία έκδοσης 15-9-2023 και ΑΔΑ: 92707ΛΛ-5Ρ0, η υπ’ αρ. 624140(3801)/15-9-2023 απόφαση που
αφορά την 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 512299(3897)/14-7-2022 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Υπομέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη
μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».
Η ανωτέρω Απόφαση Ένταξης περιλαμβάνει 2698 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ που εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.1.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 3), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων
Γεωπόνων:
2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος 2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη
Οι εισηγητές
Χ. ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ

Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

Η αν. Προϊσταμένη του
Τμήματος

Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

H Αν. προϊσταμένη της Δ/νσης

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: