7 Σεπτεμβρίου 2023

«Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, σχετικά με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων»


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1. Έχοντας υπόψη:


α)

β)
γ)
Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50),
όπως τροπ. και ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη- Αναδιοργάνωση- Σύσταση και
Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Την υπ’ αριθ. 2501/10/60-α ́ από 07-09-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Λάρισας.

και

2. την ανάγκη για την επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διακοπή
της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα του οδικού δικτύου περιοχής
αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας, την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων καθώς
και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, λόγω δυσμενών καιρικών φαινόμενων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την προσωρινή επιβολή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων,
για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς το σκοπό αποφυγής πρόκλησης
κυκλοφοριακών προβλημάτων, λόγω εντόνων καιρικών φαινομένων από σήμερα
Πέμπτη (07-09-2023) και ώρα 00:15 ́ και μέχρι την ύφεση των καιρικών
φαινομένων και εξομάλυνσης των κυκλοφοριακών συνθηκών, στην κατεύθυνση
κυκλοφορίας προς Αθήνα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νικης, στο τμήμα από τη Χ/Θ
471+481 (όρια με Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης) μέχρι Χ/Θ 400+265 (όρια με
Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας), εξαιρουμένων όσων εκ των ανωτέρω οχημάτων
έχουν τελικό προορισμό μέχρι και την πόλη της Λάρισας.
α. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, όλα τα οχήματα με προορισμό την
Αθήνα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Κλειδίου Ημαθίας χ/θ 474+500 και μέσω
της Εγνατίας Οδού θα κατευθύνονται προς Αθήνα, πλην εκείνων που έχουν
προορισμό μέχρι και την πόλη της Λάρισας.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα .

3. Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Της παραπάνω Απόφασης Απαγόρευσης Κυκλοφορίας εξαιρούνται:
α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας.
β. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ. κ.α.)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυν. Υποδ/ντης

Δεν υπάρχουν σχόλια: