7 Σεπτεμβρίου 2023

ΥΠΕΡΒΑΣΗ για τον δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Είναι έτοιμος ο δήμος για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων;

Για μια ακόμη φορά και με τρομακτικές και τραγικές συνέπειες, στη Μαγνησία και
αλλού, αποδεικνύεται ότι η χώρα μας είναι ανοχύρωτη απέναντι στην κλιματική κρίση
και τα ακραία καιρικά της φαινόμενα.


Κι επειδή ζούμε σ’ αυτήν τη χώρα κι επειδή έχουμε ζήσει κι εμείς στο Δήμο μας κι
ανησυχούμε μήπως ξαναζήσουμε τις καταστροφικές συνέπειες των πλημμυρών, εύλογα
αναρωτιόμαστε και ζητάμε απαντήσεις από τη διοίκηση του Δήμου Κατερίνης:
Είναι έτοιμος ο Δήμος Κατερίνης, για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων;
Έχει καθαρισθεί, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, το φράγμα στην Εξοχή;
(απομάκρυνση τυχόν βλάστησης και φερτών υλικών) ;
Με την αναγγελία της εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, έχουν γίνει ενέργειες
στα φράγματα της Εξοχής και του Τριλόφου, για την ομαλή και ελεύθερη απορροή των
πλεοναζόντων υδάτων;
Υπήρξαν από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων άλλες υποδείξεις - εκτός του καθαρισμού από
τη βλάστηση - σχετικά με τα την ασφαλή λειτουργία του φράγματος στον Τρίλοφο; Εάν ναι,
ποιές ενέργειες έγιναν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης;
Γνωρίζει η διοίκηση του Δήμου Κατερίνης, όπως θα όφειλε:
• το αν έχει γίνει, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, καθαρισμός
της κοίτης των καναλιών και των ρεμάτων από βλάστηση και φερτά υλικά, ώστε να μην
παρεμποδίζεται η ροή των όμβριων υδάτων; ( Ρέμα από Γανόχωρα προς Άνω Αγιάννη και
Χράνη και ρέμα βόρεια του Νέου Κεραμιδίου);
• το αν έχει, ομοίως, καθαρισθεί η αντιπλημμυρική τάφρος της πόλης της Κατερίνης;
Για το αν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα (από την κατασκευή της περιφερειακής οδού) που
βρίσκονται στο τμήμα της τάφρου το οποίο είναι πλακοσκεπές (από το ύψος της γέφυρας
επί της ε.ο. Κατερίνης - Π. Κεραμιδίου)
• το αν έχει ελεγχθεί από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, το φράγμα στη Μόρνα και
τις υποδείξεις της Αρχής για την ασφαλή λειτουργία του;
• το αν έχει καθαρισθεί ο ταμιευτήρας στο φράγμα στη Μόρνα από τα φερτά υλικά;

• σημεία των ρεμάτων τα οποία έχουν μπαζωθεί αυθαίρετα, με αποτέλεσμα να έχει
φραγεί η κοίτη τους; Έγινε κάποια ενέργεια για επαναφορά της κοίτης των μπαζωμένων
ρεμάτων στην πρότερη κατάσταση;
Εν τέλει, μπορεί η διοίκηση του Δήμου μας, να μας διαβεβαιώσει ότι έχει πάρει όλα τα
απαραίτητα μέτρα κι ότι έχει προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη
διασφάλιση των ζωών και των περιουσιών μας και των κοινών μας υποδομών στο δήμο
μας;
Δεν είναι ρητορικά τα ερωτήματα. Είναι κρίσιμα και ζωτικής σημασίας για όλους μας. Και
πρέπει να απαντηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: