15 Οκτωβρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ-ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ- Ο Κομπατσιάρης Χρήστος με-51,57 %

Δημος
Πύδνας – Κολινδρού

Β' Κυριακή
Τελευταία ενημέρωση
15/10/2023 20:20
Ενσωμάτωση
100,00
Συμμετοχή
Ποσοστό
Κομπατσιάρης Χρήστος
51,57
15
Μανώλας Αναστάσιος
48,43
5

Δεν υπάρχουν σχόλια: