12 Οκτωβρίου 2023

Αυτοί είναι οι μισθοί δημάρχων, αντιδημάρχων και περιφερειαρχών σε όλη την Ελλάδα


Το σύνολο των νέων αυτοδιοικητικών αρχών που θα απαρτίζονται από 8.481 μέλη δημοτικών συμβουλίων και 611 μέλη περιφερειακών συμβουλίων αναλαμβάνει καθήκοντα την 1.1.2024 με 5ετή θητεία.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η αντιμισθία των Δημάρχων καθορίζεται από τον πληθυσμό των Δήμων και κυμαίνεται απο 2.565 ευρώ για μικρούς δήμους έως 4.275 ευρώ για τους μεγάλους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα , Πειραιάς, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Περιστέρι, Ρόδος, Ιωάννινα, Χανιά, Αχαρνές, Νίκαια, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Εύοσμος, Καλλιθέα κ.α.).

Η αντιμισθία των έμμισθων αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων καθορίζεται από το ποσό που εισπράττει ο δήμαρχος.

Συγκεκριμένα, οι αντιδήμαρχοι παίρνουν ποσό ίσο με το 50% του μισθού του δημάρχου τους και οι κοινοτάρχες το 21%.

Αναλυτικά:

-Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους παίρνουν 4.275,00€
-Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000- 100.000 κατοίκους 3.420,00€
-Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους 2.565,00€
-Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους 2.137,50€
-Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000 - 100.000 κατοίκους 1.710,00€
-Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους 1.282,50€

Η αμοιβή που καταβάλλεται στα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. από τους δήμους θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται.

Να σημειωθεί ότι η αντιμισθία των περιφερειαρχών ισούται με 4.275 ευρώ το μήνα και των αντιπεριφερειαρχών με 3.206 ευρώ.

Τέλος, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε έναν ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, ο οποίος ορίζεται σε τέσσερις το ανώτερο ανά μήνα.

Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά 55,57 ευρώ ή 38,89 ευρώ ανάλογα τον δήμο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: