12 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας γνωστοποιούμε ότι η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε Πιερίας προχώρησαν σε
ελέγχους και δειγματοληψίες σε αλιεύματα από τον Θερμαϊκό κόλπο για την ανίχνευση
επιβλαβών μικροοργανισμών, όπως αυτοί προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων δεν ανιχνεύθηκαν παθογόνα μικρόβια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: