12 Ιανουαρίου 2024

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣύμφωνα με το άρθρο 24 Καταστατικού του Φυσιολατρικού Συλλόγου
Λιτοχώρου «ΟΛΥΜΠΟΣ» προσκαλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
2024 και ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Βασίλη Ιθακησίου
1, Λιτόχωρο) .
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει πάλι την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 και ώρα
11:00 π.μ. με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους
2023.
4. Ταμειακός Απολογισμός χρήσεως 2023 και υποβολή για έγκριση του
Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση διαγραφών μελών συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 11
παράγραφος α.
7. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
από κάθε ευθύνη.
9. Συζήτηση επί των Πεπραγμένων - Προτάσεις μελών του συλλόγου.
10. Τροποποίηση Καταστατικού. (Άρθρο 3, άρθρο 6, άρθρο 12, άρθρο
33).

Σύμφωνα με το άρθρο 24 Καταστατικού του Συλλόγου, δικαίωμα
συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: