8 Ιανουαρίου 2024

Σπύρος Κουλκουδίνας: «Υλοποιούνται επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων στον τουρισμό»


Μια θετική και σημαντική εξέλιξη προέκυψε μέσα από την κοινοβουλευτική
παρέμβαση του Σπύρου Κουλκουδίνα με την οποία πρότεινε την υλοποίηση
επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους στον
τομέα του τουρισμού, προκειμένου και να έχουν εισόδημα αλλά και να να
καταρτιστούν σε νέες ειδικότητες για να ενισχυθεί η θέση τους στην αγορά εργασίας.
Σε έγγραφη απάντηση της Υπουργού Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη προς τον κ.
Κουλκουδίνα, γίνεται γνωστό ότι και το 2024 και το 2025 θα υλοποιηθούν
προγράμματα κατάρτισης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας με χρηματοδότηση από
το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όσοι συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης θα επιδοτούνται με 5 ευρώ την
ώρα και μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ ανά πρόγραμμα.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου
Συστήματος Τηλεκατάρτισης.
Περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως :
(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.
(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Συμπεριλαμβάνονται επίσης θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες
δεξιότητες», οι οποίες ενδεικτικά είναι:
α) εργασιακές σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας,
β) υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία,
γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου
δ) ξένη γλώσσα (ορολογία).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου
Τουρισμού, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημοσίας Διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: