15 Ιανουαρίου 2024

Eξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν οι
εξετάσεις ενηλίκων (όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης -16 ετών
και άνω), για την απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 08 Φεβρουαρίου
2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ. στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αντισθένους 1,
τηλ. 23510 46050).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται:
1) αίτηση των ενδιαφερόμενων
2) πιστοποιητικό γέννησης
3) φωτοτυπία ταυτότητας
4) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής
Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και τη Δευτέρα 05-02-2024, στις 14:00 η ώρα. Πληροφορίες:
Στεφανίδου Φ. (2351 353 914)

Δεν υπάρχουν σχόλια: