8 Μαρτίου 2024

Ενημερωτική Ημερίδα: Προδημοσίευση 1 ης πρόσκλησης «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»

Η Αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος
Κεφαλάς διοργανώνουν και σας προσκαλούν στην Ενημερωτική Ημερίδα για την Προδημοσίευση
της 1 ης Πρόσκλησης της Παρέμβασης Π3-75.1

«Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας του ΣΣ
ΚΑΠ 2023-2027» η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, στις 12:30μ, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Διοικητήριο, 28 ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη.
Στόχος της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας», είναι η προσέλκυση
και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής
ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της
ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία
Στην ημερίδα θα παραστούν και θα δώσουν διευκρινίσεις και απαντήσεις, σε θέματα και προβλήματα
σχετικά με την Προδημοσίευση, Στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ενημέρωση αφορά σε Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας,
Μελετητές, Γεωπόνους και Υπηρεσιακούς Παράγοντες.

Ο Εισηγητής

Χ. ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ

Η Αν Προϊσταμένη του
Τμήματος

Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αν.
Προϊσταμένη της Δ/νσης

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: