20 Μαρτίου 2024

Σπύρος Κουλκουδίνας: «Αναγκαιότητα η δημιουργία νέου αρδευτικού δικτύου στην ορεινή Ρητίνη»


Την αναγκαιότητα της συνολικής ανακατασκευής του
αρδευτικού δικτύου στην ορεινή τοπική κοινότητα Ρητίνης,
αναδεικνύει, με παρέμβαση του προς το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας.
Επισημαίνει ότι η παλαιότητα του υπάρχοντος δικτύου (με
δεδομένο ότι συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας), τα
προβλήματα που σχετίζονται με τη συντήρηση του δικτύου και
οδηγούν σε συνεχείς βλάβες και η μορφολογία του εδάφους,
επιβάλλουν μια συνολική ανακατασκευή του αρδευτικού
δικτύου στην περιοχή.
Ο Σπύρος Κουλκουδίνας θεωρεί τη δημιουργία ενός νέου
αρδευτικού δικτύου ως αναγκαία προϋπόθεση για να
καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών της
περιοχής και να παραμείνουν οι αγρότες στον τόπο τους αφού η
συγκεκριμένη περιοχή της τοπικής κοινότητας Ρητίνης είδε τον
πληθυσμό της να μειώνεται κατά 50% την τελευταία δεκαετία.
Αναφέρει ότι ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Ρητίνης υπέβαλε πρόσφατα πρόταση χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του έργου με την επωνυμία
«Εκτενής αντικατάσταση δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Ρητίνης, με
συνολικό προϋπολογισμό 6.100.000 ευρώ, τονίζοντας ότι το
συγκεκριμένο έργο θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 6.751

στρεμμάτων στην περιοχή και θα δώσει νέα ώθηση στον
πρωτογενή τομέα.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινοβουλευτικής
πρωτοβουλίας του κ.Κουλκουδίνα:
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
ΘΕΜΑ: «Ανάγκη δημιουργίας νέου αρδευτικού δικτύου
στην ορεινή τοπική κοινότητα Ρητίνης στην Πιερία»

Κύριε Υπουργέ
Προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι
στον αγροτικό κόσμο ήταν η δρομολόγηση και κατασκευή
αρδευτικών έργων σε όλη την χώρα ,που θα αρδεύουν
περισσότερα από 1,3 εκ. στρέμματα και θα ωφελήσουν πάνω
από 100.000 αγρότες.
Στην ορεινή κοινότητα Ρητίνης στην Πιερία είναι δεδομένη η
ανάγκη ολικής ανακατασκευής του υπάρχοντος αρδευτικού
δικτύου.
Η παλαιότητα του (με δεδομένο ότι συμπληρώνει 40 χρόνια
λειτουργίας), τα προβλήματα που σχετίζονται με τη συντήρηση
του δικτύου και οδηγούν σε συνεχείς βλάβες και η μορφολογία
του εδάφους, επιβάλλουν μια συνολική ανακατασκευή του

αρδευτικού δικτύου στην περιοχή.
Είναι αναγκαία προϋπόθεση για να καλυφθούν οι αρδευτικές
ανάγκες των καλλιεργειών της περιοχής και να παραμείνουν οι
αγρότες στον τόπο τους αφού η συγκεκριμένη περιοχή της
τοπικής κοινότητας Ρητίνης είδε τον πληθυσμό της να
μειώνεται κατά 50% την τελευταία δεκαετία.
Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Ρητίνης υπέβαλε
πρόσφατα πρόταση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης του έργου με την επωνυμία «Εκτενής
αντικατάσταση δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Ρητίνης, με συνολικό
προϋπολογισμό 6.100.000 ευρώ.
Το συγκεκριμένο έργο θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 6.751
στρεμμάτων στην περιοχή και θα δώσει νέα ώθηση στον
πρωτογενή τομέα.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου και των αρμόδιων
υπηρεσιών που θα αξιολογήσουν την πρόταση, η ένταξη
χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης ;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Κουλκουδίνας
Βουλευτής Πιερίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: