5 Μαρτίου 2024

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 8 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5056/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας ύστερα από
την παραίτηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
2.
Ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 0253 (ΚΕΠ 0253) Δήμου
Κατερίνης
Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
3.
Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
8 παρ.1 του Ν.4368/2016
Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
4. Λήψη Απόφασης για Δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κατερίνης
Εισηγητής: Θεόδωρος Τόνας, ειδικός σύμβουλος
5.
Επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Λουτρικών
Εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης 2024
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
6.
Έγκριση του Αναθεωρημένου Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με
την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
7.
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης τους στο Δήμο Κατερίνης για
το έτος 2024
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
8.
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης, οικισμού Ανδρομάχης Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
9. Κατάργηση περιπτέρου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας Ελάφου
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI 2
10. Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου 36
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
12. Ανάκληση της παραχώρησης χρήσης χώρου εντός του Συνεδριακού Πνευματικού Κέντρου
Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
13.
Παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια
του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης), κατόπιν αίτησης του μισθωτή
Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
14.
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω
μεταδοτικών νοσημάτων
Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
15. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΠ

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: