6 Μαρτίου 2024

Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης όσοι υπέστησαν ζημιές


καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των έντονων
βροχοπτώσεων και χαλαζοπτώσεων που έπληξαν περιοχές του Δήμο Κατερίνης στις 4 και
5 Μαρτίου 2024.
Οι αιτήσεις αφορούν:
Α. Στην χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, σε όσους
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια της φυσικής καταστροφής στις 4 & 5 Μαρτίου
2024 και δεν μπορούν να διαμείνουν στην κύρια κατοικία τους
Β. Στην χορήγηση επιδόματος έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ΑΠΛΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η’/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ σε ΚΥΡΙΕΣ
ή ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή στις 4 & 5
Μαρτίου 2024.
Γ. Στην χορήγηση επιδόματος ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας της
φυσικής καταστροφής στις 4 &5 Μαρτίου 2024.

Οι παραπάνω Αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
και ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση katerini@katerini.gr
μέχρι και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Τις αιτήσεις καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορείτε
να παραλαμβάνετε :
1. Σε ηλεκτρονική μορφή από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Κατερίνης στο
www.katerini.gr
2. Από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Κατερίνης
Για περισσότερες πληροφορίες - τηλ.: 23513 50505 & κιν. 6930075156, καθώς και στο
επισυναπτόμενο link: https://katerini.gr/?p=40971

Δεν υπάρχουν σχόλια: