22 Μαρτίου 2024

Το πρόγραμμα των εργασιών οπτικών ινών στην πόλη της Κατερίνης

 Γνωστοποιείται ότι οι οδοί εκσκαφής για το χρονικό διάστημα 25/03 - 29/03, στο πλαίσιο του
έργου FTTH ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζ, στην πόλη της Κατερίνης είναι οι εξής:

 
ΚΑΜΠΙ
ΝΑ 102 110 116

ΟΔΟΙ
ΟΙΝΟΗΣ 19ης ΜΑΙΟΥ Ι.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΕΦΕΣΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
19ης ΜΑΙΟΥ ΒΟΛΩΝΑΚΗ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
Ν.ΔΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ  
ΣΕΦΕΡΗ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ  
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΑ  
 

ΖΑΧΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: