20 Μαρτίου 2024

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.Μ.Ε.Α.
Ν.Πιερίας με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ», πραγματοποιήθηκε συνάντηση
με μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων Ειδικής
Αγωγής του Νομού Πιερίας και ειδικότερα,  του Ειδικού Νηπιαγωγείου
Κατερίνης, του Ειδικού Δημοτικού Κατερίνης, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνης και
του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κατερίνης.


  Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα εκπαίδευσης των παιδιών Α.Μ.Ε.Α.
και κυρίως τα στεγαστικά ζητήματα των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήτοι η ανάγκη ανέγερσης κτιρίων για τη
στέγαση των σχολικών μονάδων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. τα οποία
φιλοξενούνται προσωρινά σε κτίρια άλλων σχολικών μονάδων. Σημαντικής
βαρύτητας θεωρούμε επίσης και το ζήτημα της ασφαλούς μεταφοράς των
μαθητών, όλων των σχολικών μονάδων με οχήματα που θα έχουν τις
προδιαγραφές μετακίνησης μαθητών Α.Μ.Ε.Α. και θα ανήκουν στον εξοπλισμό
των σχολικών μονάδων.
Ως εκ τούτου αποφασίζουμε από κοινού να στηρίξουμε τις προσπάθειες για
ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών, καθώς θεωρούμε ότι είναι μείζονος
σημασίας για την με ασφάλεια και αξιοπρέπεια φοίτηση των παιδιών μας
στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: