4 Μαρτίου 2024

Σπύρος Κουλκουδίνας: «Οι συνθήκες επιβάλλουν να εξετάσουμε ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ»

Μια νέα πρόταση για ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών επαγγελματιών και επιχειρήσεων προς τον ΕΦΚΑ, κατέθεσε ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας με παρέμβαση του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.

Ο κ.Κουλκουδίνας παραθέτει στοιχεία και επιχειρήματα που επιβάλλουν να εξεταστεί ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών,  παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια μέσα από μια σειρά ρυθμίσεων αλλά και μέσα από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Συγκεκριμένα επισημαίνει  ότι η έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, στο τέλος του 2023, αναφέρει ότι από τις 1.904.790 ρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αφορούσαν σε οφειλές ύψους 24,56 δισ. ευρώ, έχουν χαθεί οι 917.219 ρυθμίσεις (δηλαδή σχεδόν οι μισές) που αντιπροσωπεύουν ποσό ύψους 16,82 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η παραγραφή οφειλών με πρωτοβουλία των οφειλετών δεν λειτουργεί αφού οι περισσότεροι από τους επαγγελματίες που έχουν οφειλές εάν προχωρήσουν σε διαγραφή χρόνου ασφάλισης για να παραγραφούν οι αντίστοιχες οφειλές, τότε δεν θα μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για να συνταξιοδοτηθούν.

Ο κ.Κουλκουδίνας θεωρεί ότι τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν να εξεταστεί ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις  που έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και προτείνει δύο εναλλακτικούς τρόπους:

1ον-Μια  νέα ρύθμιση 90 μηνιαίων δόσεων, στην οποία δεν θα προσμετρώνται πρόστιμα και προσαυξήσεις και στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές.

2ον-Ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, που θα στηρίζεται στο οικονομικό προφίλ των οφειλετών και θα μπορεί να εμπεριέχει πέρα από την διεύρυνση του αριθμού των δόσεων και μια διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί.

Τονίζει ότι η δυνατότητα που θα  δοθεί σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις  να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ, μέσα από ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, είναι δεδομένο ότι θα ενισχύσει όχι μόνο την οικονομία αλλά και τα δημόσια έσοδα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρωτοβουλίας και των προτάσεων του κ.Κουλκουδίνα:

 

                               Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

1.      Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

2.      Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ  «Ρύθμιση οφειλών επαγγελματιών και επιχειρήσεων προς τον ΕΦΚΑ»

Κύριοι υπουργοί,

Το πρόβλημα των οφειλών που έχουν επαγγελματίες προς τον ΕΦΚΑ, επιβάλλει να επανεξεταστεί το πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια μέσα από μια σειρά ρυθμίσεων αλλά και μέσα από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, στο τέλος του 2023, αναφέρει ότι από τις 1.904.790 ρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αφορούσαν σε οφειλές ύψους 24,56 δισ. ευρώ, έχουν χαθεί οι 917.219 ρυθμίσεις (δηλαδή σχεδόν οι μισές) που αντιπροσωπεύουν ποσό ύψους 16,82 δισ. ευρώ.

Κατά δεύτερο λόγο, η παραγραφή οφειλών με πρωτοβουλία των οφειλετών δεν λειτουργεί αφού οι περισσότεροι από τους επαγγελματίες που έχουν οφειλές εάν προχωρήσουν σε διαγραφή χρόνου ασφάλισης για να παραγραφούν οι αντίστοιχες οφειλές, τότε δεν θα μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για να συνταξιοδοτηθούν.

Τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν να εξεταστεί ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις  που έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Μια νέα ρύθμιση 90 μηνιαίων δόσεων, στην οποία δεν θα προσμετρώνται πρόστιμα και προσαυξήσεις και στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές.

Εναλλακτικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ , που θα στηρίζεται στο οικονομικό προφίλ των οφειλετών και θα μπορεί να εμπεριέχει πέρα από την διεύρυνση του αριθμού των δόσεων και μια διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί.

Η επιστροφή στην κανονικότητα για όσους έχουν οφειλές αλλά και η δυνατότητα που θα τους δοθεί να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, μέσα από ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, είναι δεδομένο ότι θα ενισχύσει όχι μόνο την οικονομία αλλά και τα δημόσια έσοδα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται  οι αρμόδιοι Υπουργοί,

1. Εξετάζει η κυβέρνηση τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ , στη βάση των ανωτέρω προτάσεων;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Κουλκουδίνας
Βουλευτής Πιερίας

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: