3 Απριλίου 2024

Εκδήλωση για την Οικολογική μετακίνηση Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ


Εκδήλωση παρουσίασης εργασίας σχετικά με την οικολογική και ανεμπόδιστη
μετακίνηση των κατοίκων στην πόλη, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου
2024 και ώρα 11:00, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου ΕΚΑΒΗ του Δήμου
Κατερίνης, από ομάδα μαθητών του Γυμνασίου των Εκπαιδευτήριων


Πλάτων, στο πλαίσιο της νέας περιόδου της εκστρατείας ECOMOBILITY 2023-
24 και της παράλληλης εκστρατείας FREEMOBILITY, που διοργανώνει το
ECOCITY σε συνεργασία με το Δήμο Κατερίνης.
Κύριος σκοπός των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι να καλλιεργήσουν την
κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία των εφήβων και της τοπικής κοινωνίας
για την ανάγκη ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα κτήρια και στο κέντρο των
πόλεων, την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και την
ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκαλούνται στη λειτουργία της πόλης,
από τις συνθήκες και την συμπεριφορά μετακίνησης των πολιτών. Η πρόταση των
μαθητών αφορά τη δημιουργία σταθμών φόρτισης για Ηλεκτρικά ποδήλατα και
πατίνια τροφοδοτούμενων από Οργανικά Φωτοβολταϊκά

Δεν υπάρχουν σχόλια: