17 Απριλίου 2024

Συνάντηση του Σπύρου Κουλκουδίνα με την Ένωση Εκπαιδευτών Οδηγών Πιερίας και παρέμβαση στη Βουλή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν


Με τους εκπροσώπους της Ένωσης Εκπαιδευτών Οδηγών Πιερίας συναντήθηκε ο
Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας.Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Βουλευτή κρίνεται ιδιαίτερα
εποικοδομητική, αφού οι εκπρόσωποι της Ένωσης Εκπαιδευτών Οδηγών Πιερίας
ενημέρωσαν το Βουλευτή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία
αποτέλεσαν την πρώτη ύλη μιας ακόμα κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας από τον
κ.Κουλκουδίνα.
Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής Πιερίας ζήτησε την ενίσχυση με προσωπικό της Διεύθυνσης
Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για να διενεργούνται απρόσκοπτα οι
εξετάσεις. επισημαίνοντας ότι στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης αφού από τους 16 υπαλλήλους που
ήταν εξεταστές στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, η υπηρεσία διαθέτει πλέον μόλις 7,
γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη διενέργεια των εξετάσεων.
Παράλληλα, ο κ.Κουλκουδίνας έθεσε το ζήτημα το ζήτημα της ενίσχυσης του αδιάβλητου
των εξετάσεων, με την εγκατάσταση καμερών εντός των οχημάτων, που
πραγματοποιούνται οι εξετάσεις, όπως είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 του Ν.4850/2021
(αρ.ΦΕΚ 208 τεύχος Α’)
Με την εξέταση των υποψηφίων οδηγών να καταγράφεται, το Υπουργείο θα μπορεί να
διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στο υλικό, ενώ σε περίπτωση ενστάσεων από
πλευράς υποψηφίου οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν στο
ιστορικό της εξέτασης, όπως αυτό έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κουλκουδίνα:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών
ΘΕΜΑ: Ενίσχυση με προσωπικό της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής

Ενότητας Πιερίας για ενεργοποίηση των καμερών στη διενέργεια εξετάσεων
υποψηφίων οδηγών
Κύριε Υπουργέ,
Η απρόσκοπτη διενέργεια εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών αλλά και η ενίσχυση του
αδιάβλητου της διαδικασίας, αποτελούν προτεραιότητες.
Παράλληλα υπάρχει και μια σειρά άλλων διοικητικών ζητημάτων, που σχετίζονται με όλα
τα ζητήματα που αφορούν στον τομέα των μεταφορών, την αρμοδιότητα των οποίων έχουν
οι Διευθύνσεις Μεταφορών στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες αλλά και τη
διενέργεια των εξετάσεων με εξεταστές υπαλλήλους των Διευθύνσεων.
Αυτό φυσικά προϋποθέτει, κατά κύριο λόγο, την ανάλογη και επαρκή στελέχωση στις
συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα υποστελέχωσης, αφού από τους 16 υπαλλήλους που ήταν εξεταστές στις
εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, η υπηρεσία διαθέτει πλέον μόλις 7, γεγονός που
δημιουργεί προβλήματα στη διενέργεια των εξετάσεων.
Παράλληλα όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία των εξετάσεων, μεταξύ των οποίων και
οι Εκπαιδευτές επιθυμούν την ενίσχυση της διαφάνειας στις εξετάσεις με την εγκατάσταση
καμερών εντός των οχημάτων, που πραγματοποιούνται οι εξετάσεις, όπως είχε
προβλεφθεί στο άρθρο 15 του Ν.4850/2021 (αρ.ΦΕΚ 208 τεύχος Α’)
Με την εξέταση των υποψηφίων οδηγών να καταγράφεται , το Υπουργείο θα μπορεί να
διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στο υλικό, ενώ σε περίπτωση ενστάσεων από
πλευράς υποψηφίου οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν στο
ιστορικό της εξέτασης, όπως αυτό έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
Η εγκατάσταση των καμερών, η οποία θα γινόταν σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης θα ενισχύσει το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την ενίσχυση με προσωπικό της Διεύθυνσης
Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για να διενεργούνται απρόσκοπτα οι
εξετάσεις;
2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σε ότι αφορά στην εγκατάσταση καμερών

στα οχήματα που διενεργούνται οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπυρίδων Κουλκουδίνας
Βουλευτής Πιερίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: