16 Απριλίου 2024

Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έλαβε το Ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΑΛΛΑΣ»


Μια από τις αξιολογότερες πιστοποιήσεις στον τομέα των συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης επιδόθηκε στο ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΠΑΛΛΑΣ» της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, από την εταιρεία πιστοποίησης T-
Cert ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14001: 2015,
με αριθμό πιστοποίησης 184/2024.
Η πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση της ευαισθησίας
με την οποία διέπετε, αναπτύσσετε και λειτουργεί διαχρονικά η
ξενοδοχειακή μονάδα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΑΛΛΑΣ». Υλοποιεί το
καταλληλότερο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθότι εφαρμόζει
με συνέπεια τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως
την προμήθεια των ενδεδειγμένων υλικών έως την διάθεση των
αποβλήτων, την συνεχή εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά
του προσωπικού, πάντα με κατευθυντήρια αναφορά την συνεχή και
αδιάλειπτη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο σύνολο της
ξενοδοχειακής οικογένειας.
Σημαντική είναι και η παράμετρος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) που εφαρμόζει εδώ και χρόνια πρωτοποριακά το «ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΠΑΛΛΑΣ» πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, όπως δηλαδή ενεργειακή
αξιοποίηση μέσω των φωτοβολταϊκών πάνελ και γεωθερμία στην
τηλεθέρμανση των κτιρίων του συγκροτήματος.
Φιλοσοφία των μετόχων και της διεύθυνσης του ξενοδοχείου ήταν και
παραμένει ότι η οικονομική επιτυχία των στόχων σε συνδυασμό με την
προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν τον πρωτοκυρίαρχη αναφορά
του ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΑΛΛΑΣ».
Η νέα επιβράβευση του ξενοδοχείου αποτελεί συνέχεια ανάλογων
τιμητικών διακρίσεων και αναγνωρίσεων που έλαβε και λαμβάνει κατά
καιρούς η συγκεκριμένη τουριστική επιχείρηση της Πιερίας. Όλα αυτά
βέβαια αποτελούν τιμή για το νομό μας, γιατί η πολιτική του ξενοδοχείου
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΑΛΛΑΣ» αναβαθμίζει τις τουριστικές υπηρεσίες και
καταξιώνει την Πιερία στο τουριστικό μας προφίλ στην εγχώρια και
διεθνή αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: